Zgodnja izterjava

Po internem posredovanju obvestil o neporavnanih obveznostih , ki jih posreduje upnik se pri nas prične postopek zgodnje izterjave kar pomeni, da pričnemo samo z telefonskim obveščanjem dolžnikov.


Izvensodna izterjava

Izvensodna izterjava prinaša hitrejšo poravnavo terjatve, prav tako pa priskrbi zelo uporabne informacije, ki koristijo pri presoji o smiselnosti nadaljevanja izterjave v izvršbo.


Odvzemi predmetov

Odvzamemo premičnino oz. nepremičnino, ki je bila predmet pogodbe skladiščenje premičnine. Po neuspešnem opominjevalnem postopku je skrajni primer tudi odvzem predmeta leasinga.


Individualni cenik storitev

Za vsako stranko se dodela individualni cenik storitev, saj vsak primer kaže volumen težavnostih stopenj pri izterjavi. Vsak primer ima svojo plat zgodbe.


Storitve in Prednosti
  • Rešitev, kadar izčrpate izvensodne možnosti

 

  • Relativno nizki stroški postopka

 

  • Učinkovito upravljanje s terjatvami

 

  • Strokovna pomoč pravne službe

 

  • Primerno tudi za zahtevnejše situacije

 

  • Dolgoročno izboljšanje finančne likvidnosti

 

  • Klasična predsodna izterjava

 

  • Zgodnja telefonska izterjava terjatev

 

  • Sodna izterjava

 

  • Izven sodne izterjave in storitve

 

  • Sodelovanje z izvršiteljem
Kje smo?

Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor


 

 Pomagali vam bomo pridobiti vaš zaslužen denar. Oddajte neobvezujoče povpraševanje.